bazén
sauna
herna
hřiště
Volná lůžka

VOLNÉ POKOJE

Pro ubytování v zimní sezoně 2021/2022 nás kontaktujte.

Nabídka služeb účetnictví

Nabízíme vedení, zpracování účetnictví pro fyzické i právnické osoby.

Účetní služby jsou zpracovávány v programu SQL Ekonom. Výhodou je online nahlížení do všech sjednaných agend a mít tak okamžitý přehled o hospodaření své firmy.

Ceny v ceníku jsou stanoveny orientačně. Před uzavřením smlouvy o vedení účetnictví nebo mzdové agendy na základě dohodnutých požadovaných služeb a četnosti zpracovávaných účetních dokladů nebo počtu zaměstnanců (agenda mezd), bude cena stanovena a oboustranně dohodnuta.

Daňová evidence

 • Peněžní deník
 • Zpracování bankovních a podkladních dokladů ve vazbě na závazky a pohledávky
 • Vedení knihy došlých a vydaných faktur
 • Zpracování daňového přiznání DPH včetně povinné evidence
 • Kniha závazků a pohledávek - saldo
 • Pokladní kniha
 • Evidence majetku
 • Zpracování roční závěrky - sestavení daňového přiznání k dani z příjmů
 • Analýzy nákladů a výnosů
 • Tiskové a přehledové sestavy

Vedení podvojného účetnictví pro fyzické i právnické osoby

 • Vedení hlavní knihy, účetního deníku, a analytické evidence
 • Zpracování bankovních a podkladních dokladů ve vazbě na závazky a pohledávky
 • Vedení knihy došlých a vydaných faktur
 • Obratová předvaha
 • Zpracování daňového přiznání DPH včetně povinné evidence
 • Kniha závazků a pohledávek - saldo
 • Pokladní kniha
 • Evidence majetku
 • Vedení skladové evidence
 • Zpracování roční závěrky - sestavení daňového přiznání k dani z příjmů
 • Analýzy nákladů a výnosů
 • Tiskové a přehledové sestavy

Personalistika a mzdy

 • Měsíční zpracování mezd
 • Výplatní pásky
 • Výkazy a přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ
 • Tiskové a přehledové sestavy mezd
 • Mzdové listy
 • Evidenční důchodové listy
 • Roční vyúčtování daně ze závislé činnosti
 • Roční vyúčtování daně podle zvláštní sazby
 • Roční zúčtování a zpracování daňových přiznání zaměstnanců
 • Na základě plných mocí zastupování při kontrolách spojených s evidencí mezd (Zdravotní pojišťovny, OSSZ, Finanční úřad)

Daňové přiznání - Silniční daň

 • roční zpracování daňového přiznání 100,- Kč za jedno vozidlo

Ceník

Daňové přiznání k dani z příjmů
Zpracování daňového přiznání fyzických osob - nepodnikatelé od 500,- Kč
- OSVČ od 1500,- Kč
Zpracování daňového přiznání právnických osob od 2000,- Kč
Daňová evidence
Pro plátce DPH od 700,- Kč / měsíc
Pro neplátce DPH od 500,- Kč / měsíc

Podvojné účetnictví
Vedení účetnictví plátce DPH od 1 500,- Kč / měsíc
neplátce DPH od 1 000,- Kč / měsíc
Personalistika a mzdy
Měsíční mzda od 170,- Kč / 1 zaměstnanec
Roční vyúčtování od 200,- Kč / 1 zaměstnanec